Artlover

På tomgång
På tomgång

Denna bild får representera hur jag är idag, att jag går på tomgång och kommer inte igång med någonting. Varvräknaren i mitten på bild visar nålen på ca 800 r.p.m. , det vill säga att motorn går på tomgång och så är jag tyvärr idag.
Bilden är plåtad i min gamla kära Volvo 144, 73:a, om ni undrar:-)