Artlover

Utkast till ett mönster
Utkast till ett mönster

Mitt tidigare klotter börjar ta form av ett mönster. En del av mina verk växer sig fram från det omedvetna och sedan bearbetar jag på det när jag finner något intressant ur det.