Artlover

Vår tids domedags- och humanismprofeter
Jag kan tycka att vår tid är liksom lite uppskruvad med det ena och det andra. När det gäller klimatet så ska vi ställa om oss till förnyelsebara energikällor på en gång, t.ex. el som inte finns tillräckligt med idag. Men klimatgreta i spetsen (som ett påtryckningsmedel) så vill politiker och media skrämma upp oss och man ska nästan tro att det är värre än ett kärnvapenhot kan jag känna. Vad är det som pågår egentligen? Är det inte bättre att värna om miljön än att använda klimatet som skrämselpropaganda? Går det inte lite för fort med klimatdebatten idag? Jag blir mer skrämd av det som påstås än det som släpps ut i atmosfären.
För det andra kommer det här snuddas mot hetsa mot som har blivit ett modeord idag. Man får inte tycka eller känna om andra, i vår s.k. integrationspolitik idag, för då anses man vara rasist mm från pk-och vänsterfolk. Det pratas så mycket om mångkultur och hur bra den är. Men det känns mer som samtalet har blivit en konformitet och man får inte yttra sig om motsatsen förrän man får rasiststämpeln på sig. Hur är det med yttrandefriheten idag? Det pratas om mångfald och allas lika värde medan allas lika värde kan liknas vid Orwells roman 1984 att du inte får tänka olikt en annan för att ha samma värde som staten har? Åsiktskorridoren har kvävt det fria samtalet idag och vi får inte motsätta oss mot det som är annorlunda. Det kan anses för obekvämt då.
Hyckleriet breder ut sig när vi ska vara en humanistisk stormakt där vi ska ha generös asyl-och invandringspolitik. Sverige kan liknas som en kund när denne köper en Rolls Royce och har inte råd med resten för att kunna bruka fordonet (skatt, försäkring och drivmedel). Det utlovas guld och gröna skogar åt nyanlända och kommunerna går på knäna för att de måste försörja dessa med bidrag. Nog har det snackas det om raketforskare från mellanöstern. Det må hända. Men de stannar nog kvar i Iran för sitt kärnvapenprogram där istället. Vi tar in folk från mena-ländet, 3:e världen som inte får jobb här pga. det stora skillnaden mellan utbildningsnivån från Väst-och u-länder. Hur ska de uppnå målen till utbildningskraven i vårt högteknologiska samhälle på så kort tid för att kunna bidra samhället med skatter? Vår humanistiska idé är snarare en paradox, som inte stämmer med vekligheten. Trots det så stjälper vi mer än hjälper folk som är utsatta. Jag kan känna att vi tar in folk på godtyckliga skäl, dvs, att ta dem från ett skit till ett annat skit, och inte nog med det att bidra till giriga flyktingsmugglare som utnyttjar våra system.
Inte nog det så tar vi in folk som kommer från en helt annan kultur än tidigare, som skiljer sig från religion och värderingar. Det krockar så klart med våra normer och värderingar i vårt sekulariserade samhälle. Istället för att integrera sig, så isoleras olika kulturer med segration mot varandra i det svenska samhället. Människor är inte dumma. Vi söker efter identiteter där vi känner igen oss i. Oavsett vilken kultur vi härrör ifrån så går jag inte på konceptet "mångkultur" som våra godhetsprofeter till politiker samt kulturmarxister och globalister försöker tuta i mig och dig.