Artlover

Ett par streck
392269-6

Hej!
Brist på fantasi vill jag visa att ett streck är mer än så. Ett streck är inte bara ett rakt simpelt streck. Streck kan uppenbara sig på många olika sätt som jag har illustrerat här ovan, som fig. 2. här ovan till höger. Notera att jag inte har lyft pennan från pappret, så det är helt klart "ett" streck, fast det uppenbarar sig mer som ett tecken av något än det vänstra. Ett mönster som är föreställande eller en abstraktion. Ja, döm själva.
Det raka strecket (fig. 1) uppenbarar eller uttrycker mer som ett streck, eftersom vi tolkar på det viset.
Enligt den scheweizke lingvisten Ferdinand de Saussure består ett tecken av två delar, Den ena är en signifiant, dvs. det betecknade som är uttryckssidan och den andre är signifiè, det så kallade betecknade som är innehållet.
Båda dessa begrepp är dock godtyckliga och att de inte betyder något i sig utan bara får mening i relation till varandra.
I fig. 1 skulle strecket uttrycka ett "streck" kort och gott medan innehållssidan skulle bli svårare att tyda. Här kommer våra kulturella erfarenheter in hur vi skulle tolka strecket på ett djupare plan.  I fig. 2 skulle strecket uppenbara sig mer av något annat än av ett streck sett från uttryckssidan, en form, ett mönster etc. medan innehållssidan skulle ses utifrån många olika aspekter som från fig. 1.
Have a nice day:) 
Måleri
Måleri

Konst och måleri är något som ligger närmast hjärtat i mitt skapande.. Detta är en olja på duk som skapades under min studietid.  Notera att damen på bild ser något som vi skulle betrakta som naturligt utifrån hennes position.:-)